Uitgeverij

Jaarlijks verzorgen wij de productie van tientallen titels, in opdracht van verschillende uitgeverijen. Naast de productie regelen we in de meeste gevallen ook de opslag en de distributie van de boeken.

UITGEVERIJ DOKKUMER DIEP
Uitgeverij Dokkumer Diep staat bekend om haar vele kunstzinnige uitgaven. Op lokaal niveau wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze aan Drukkerij Douma Dokkum gelieerde uitgeverij.

UITGEVERIJ WIJDEMEER
Wijdemeer is een compacte uitgeverij in Leeuwarden, die optimaal gebruik maakt van de moderne kostenbesparende mogelijkheden in de grafische wereld. Drukkerij Douma Dokkum heeft een partnerschap gesloten met Wijdemeer en verzorgt het drukwerk en de distributie van de boeken.

KFFB
De KFFB, Kristlik Fryske Folks Bibleteek, is de enige Friese boekenclub. Het is een vereniging met meer dan 1000 leden, 3 maal per jaar geven ze een boek in het Fries uit. Drukkerij Douma Dokkum is al jaren de huisdrukker voor al hun uitgaven.

LEESMAGAZIJN
Leesmagazijn is een bijzondere uitgever in Amsterdam die internationale literatuur en sociaal economische sleutelpublicaties deel uit wil laten maken van de Nederlandse en Belgische conversatie. Hoofddoel is het publiceren en vertalen in de Nederlandse taal van belangrijke fictie en non-fictie boeken. Drukkerij Douma Dokkum drukt, assembleert en verzorgt de logistiek voor Leesmagazijn.

REGAAD
Uitgeverij Regaad richt zich op de productie van Friese vertalingen van hoogwaardige en originele uitgaven, met als doel de Friese leesbevordering. Naast de productie van een aantal boeken hebben we ook een adviserende rol op het gebied van de afwerking.