Watermerk

Vaak is het uitsluitend mogelijk om papier met een eigen watermerk in een hoge oplage op aanmaak te laten produceren, het watermerk wordt namelijk al toegevoegd tijdens het maken van het papier. Het papier is op bepaalde plekken dunner waardoor er lichte en donkere delen te zien zijn wanneer er licht doorheen schijnt.

Ditzelfde effect bereiken wij door het gebruik van een speciale inkt.
Wij maken geen watermerk IN het papier maar drukken de speciale inkt in offset OP (de achterzijde van) het papier. Een mooi alternatief voor een complexe techniek. De reactie van de inkt op het papier is zichtbaar met tegenlicht, de illusie van een watermerk wordt zo op de voorzijde gewekt. Het watermerk kan een logo, tekst of patroon zijn, wij adviseren graag met betrekking tot de leesbaarheid. Het watermerk-detail laat zich niet kopiëren, daarmee is het een echtheidskenmerk dat vervalsing tegengaat.

- Deze techniek komt het beste tot z’n recht op papier tot 200 grams
- Geschikt voor kleine oplages
- Vaak toegepast op briefpapier, certificaten en diploma's
- Om het document te beveiligen kan ook gekozen worden voor (een combinatie met) paramount, preeg, (holografische) folie, UV-inkt of UV-papier.

Wil je meer weten over watermerk en de mogelijkheden hiervan of wil je een offerte aanvragen? Dat kan telefonisch via 0519 292374 of stuur een mailtje naar info@drukkerijdouma.nl

Rogier Peters